Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů
Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. 

POSLÁNÍ PROJEKTU:

Databáze tance je otevřenou platformou českého tance, mapuje dění na české umělecké scéně, čímž umožňuje dohledat rozmanité údaje o divadelních scénách, uměleckých souborech, festivalech a produkčních platformách nebo také informace z oblasti tanečního vzdělávání na všech jeho stupních – taneční studia, Základní umělecké školy, konzervatoře i vysoké školy.

Zároveň nabízí možnost profesní prezentace, obsahuje údaje o osobnostech ze světa tance. Smyslem Databáze tance je vytvoření profesní umělecké sítě s cílem usnadnit navazování spolupráce v oboru. Do této profesní sítě se zapojují jedinci i instituce dobrovolnou registrací (vyplněním registračního formuláře) na portálu www.databazetance.cz.

1.     Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Jsme Taneční aktuality, o. p. s., IČ: 27043720, se sídlem Na Pískách 495/27, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsána dne 18. prosince 2013 do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 1355. Provozujeme internetové portály www.tanecniaktuality.cz a www.databazetance.cz. a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2.     Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete sami na základě dobrovolné registrace osoby nebo subjektu (př. organizace, taneční studio, festival apod.) na portálu www.databazetance.cz. Vámi vyplněné údaje v registračním formuláři jsou plně viditelné na webové stránce všem ostatním uživatelům portálu. Nepřidávejte tedy na svůj profil osobní údaje, které nechcete zveřejnit. U registrujících se jedinců se jedná o tyto údaje: křestní jméno a příjmení, e-mail, telefon, datum narození, fotografie. U subjektů je možno uvést osobní údaje kontaktní osoby – křestní jméno a příjmení, email, telefon. V obou případech je pouze e-mail povinný údaj, a to z důvodu možnosti aktualizace profilu, na emailovou adresu přijde heslo pro vstup do předvyplněného registračního formuláře, kde je možno stávající profil upravit). Pokud do databáze registrujete akci (workshop, kurz apod.) a máte zájem o placenou propagaci, formulář po Vás bude požadovat vyplnění fakturačních údajů (název plátce, adresa a IČO). Tyto údaje zpracováváme pouze za účelem fakturace a nejsou při náhladu akce na webu vidět.

3.     Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Smyslem Databáze tance je vytvořit profesní uměleckou komunitu a usnadnit vzájemnou spolupráci v oboru formou online prezentace jedinců i subjektů. Prezentace má formu webového profilu s uvedením kontaktních údajů potřebných pro navázání spolupráce.
Na emailovou adresu uvedenou při registraci také zasíláme na základě Vašeho vyžádání link s přístupem do předvyplněného registračního formuláře, pomocí kterého můžete svůj profil aktualizovat.

Zároveň zpracováváme Vámi uvedené osobní údaje (email) proto, abychom Vás mohli informovat prostřednictvím newsletteru o novinkách na portálu www.databazetance.cz. Zasílání těchto sdělení se děje s frekvencí přibližně jednou za tři měsíce, odhlášení z přijímání newsletteru je možno provést zakliknutím možnosti „odhlásit se z newsletteru“ v doručeném mailu).<s></s>

4.     Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vámi vyplněné údaje v registračním formuláři jsou plně viditelné na webové stránce všem ostatním uživatelům portálu. Nepřidávejte tedy na svůj profil osobní údaje, které nechcete zveřejnit. K rozesílání novinek na portálu Databáze tance používáme platformu Mailchimp, která splňuje podmínky pro ochranu osobních údajů.

5.     Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

6.     Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze na základě Vámi vyplněného registračního formuláře.

7.     Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou plně viditelné na webové stránce všem ostatním uživatelům portálu. Nepřidávejte tedy na svůj profil osobní údaje, které nechcete zveřejnit.

8.     Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

V případě zájmu o smazání Vašeho profilu v Databázi tance stačí napsat na info@remove-this.databazetance.cz
Váš souhlas se zasíláním informací o novinkách na portálu Databáze tance můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím odhlášení se ze zasílaného newsletteru.

9.     Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Portál Databáze tance funguje na principu dobrovolné registrace jedinců a institucí. Jelikož je smyslem projektu vytvořit prostor pro sebeprezentaci umělců a institucí a podpoření navazování jejich vzájemné spolupráce, je poskytnutí některých osobních údajů pro naplnění tohoto poslání nezbytné.

10.  Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

·         právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

·         právo osobní údaje opravit či doplnit;

·         právo požadovat omezení zpracování;

·         právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

·         právo požadovat přenesení údajů;

·         právo na přístup k osobním údajům;

·         právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

·         právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

·         další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

11.  Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

12.  Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte na emailu info@databazetance.cz

TOPlist