Otevření studijního plánu - Tanečné divadlo a performancia

01. září 2018 - 30. červen 2018

pravidelný kurz, jiné

http://www.vsmu.sk/
Hudobná a tanečná fakulta
Zochova 1
Bratislava
813 01
Probíhá ve více / všech krajích

Styl

Kontaktní osoba

Doc. Marta Poláková, ArtD.
+421 2 59 30 14 11
martaplkv@remove-this.gmail.com

Popis akce

Katedra tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave
opäť otvára v školskom roku 2018/2019
študijný plán v bakalárskom stupni štúdia
Tanečné divadlo a performancia

Čo študijný plán ponúka?
• Rozvoj technických a tvorivých zručností tak, aby boli absolventi pripravení do praxe nielen ako interpreti, ale aj ako tvorcovia či spolutvorcovia tanečných, divadelných a multimediálnych diel.
• Odborný a osobnostný rast študenta, rozvoj motivácie a organizačných zručností pri realizácii vlastných projektov.
• Zameranie štúdia v súlade s vývojovými trendmi súčasnej tanečnej performancie vo svete.

Prihlášky je potrebné poslať do 30.11.2017 na adresu: Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1, 811 03 Bratislava

Informácie o prihláškach a prijímacích skúškach nájdete na:
www.htf.vsmu.skv časti ŠTÚDIUM/Prijímacie konanie
TOPlist