TVŮRČÍ INKUBÁTOR 2017

23. říjen 2017 - 29. říjen 2017

rezidence

http://bit.ly/2gi6v3c
Zámek
Žďár nad Sázavou
Vysočina

Styl

Fyzické/pohybové divadlo, Současný tanec/contemporary

Kontaktní osoba

Lucie Fabišiková
fabisikova@remove-this.se-s-ta.cz

Popis akce

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. vypisuje otevřenou výzvu pro umělce a vědce z oblasti

TANEC – HUDBA – ARCHITEKTURA – FYZIKA – VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Využijte unikátní příležitost načerpat nové zkušenosti, poznat jiné úhly pohledu, vzájemně se inspirovat a obohatit a rozvíjet vlastní koncepce na letošní mezinárodní, mezioborové rezidenci

TVŮRČÍ INKUBÁTOR 2017

23. – 29. 10. 2017
Žďár nad Sázavou


O projektu

Cílem mezioborové rezidence je sdílet proces tvorby, nacházet paralely mezi obory (tanec, hudba, architektura, věda a urbanismus) a vzájemně se obohatit o nové zkušenosti a úhly pohledu.

Tématem Tvůrčího inkubátoru 2017 je CIRKULACE. V rezidenci se budeme zabývat pohyblivými elementy, praktickými překážkami jako základními prvky tvořivosti a jejich vznikem, prouděním, pohybem v jeho nejširším smyslu slova jako cílem pro každý obor.

Rezidence by nám měla

pomoci definovat
- Co umožňuje pohyb
- Jaké překážky vedou ke kreativitě
- Jak se cirkulace projevuje v taneční dramaturgii
- S jakými elementy a s jakou hmotou můžeme ve svých oborech pracovat

lépe poznat
- Kresbu v prostoru
- Spojitost mezi architekturou, tancem, vertikálou
- Dynamiku a čas
- Principy, na základě kterých můžeme tvořit (Rudolf Laban, Pina Bausch, Émile Jaques-Dalcroze, Vasilij Kandinskij a další)
- Analýzu pohybu, hierarchii a dramaturgii prostoru (Doris Humphrey)
- Cirkulaci a symboly

zprostředkovat
- Otevření možností pro vznik emocí
- Koncepty, které nám umožňují cítit
- Rozlišení toho, co je emocionální, symbolické a co alegorické
- Sdílení vědomé práce na nastolených tématech a principech
- Rezonanci v prostoru, mezi účastníky, mezi obory

A samozřejmě budeme v rámci rezidence sdílet a pojmenovávat
- Co je pro nás cirkulace
- Jak ji využíváme při své práci, tvorbě a pro svou kreativitu
- Jaké principy jsou pro nás nositeli cirkulace, na jaké se zaměřujeme
a jaké otázky řešíme

Doprovodným tématem celého procesu bude baroko, barokní cirkulace, baroko a jeho přínos současnému umění a využití principů charakteristických pro baroko k lepšímu pochopení naší tvorby.

Program:

Seznámení: Představení tvorby, myšlenek a vizí souvisejících s tématem rezidence ostatním účastníkům.

Hlavní program: Kreativní ateliery zaměřené na zkoumání, tvorbu a diskuze ve skupinách, rozvoj vlastního konceptu, hledání definic a odpovědí.

Doprovodný program: Prohlídky Muzea nové generace, Zámku Žďár nad Sázavou a dalších inspirativních míst, každé ráno lekce Feldenkraisovy metody (Feldenkraisova metoda somatického vzdělávání je celosvětově uznávaný celostní přístup, který využívá pohyb jako zdroj k procesu učení.).

Zakončení: Závěrečná prezentace, diskuze, forma bude zvolena na základě konkrétního vývoje procesu tvorby na rezidenci.

Podmínky účasti

Hledáme aktivní tvůrce z oblasti tanec, hudba, architektura, fyzika, výtvarné umění, kteří pracují na vlastních konceptech, zabývají se tématem cirkulace a mají s ním již nějaké zkušenosti.


Přihláška

Deadline pro poslání přihlášek: 15.9.2017

Formát přihlášek
- Profesní CV
- Motivační dopis
- Prezentace vlastního projektu (prezentace, odkaz na YT nebo video apod. dle oboru)
- Charakteristika pojmu Cirkulace vzhledem k vlastní tvorbě, vizím a záměrům

Kontakt: Lucie Fabišíková, 604 505 969, fabisikova@se-s-ta.cz
www.se-s-ta.cz


Vybraným uchazečům potvrdíme účast nejpozději do 30.9.2017
TOPlist